Terapia grupowa dzieci w oparciu o autorski program "Kraina" - trwa nabór 2017/18 – OPRE Ośrodek Psychoterapii Rozwoju i Edukacji

Terapia grupowa dzieci w oparciu o autorski program „Kraina” – trwa nabór 2017/18

Terapia grupowa dzieci w oparciu o autorski program „Miasteczko” – trwa nabór 2017/18
5 września 2017
Terapia grupowa dzieci w oparciu o program „Kraina” 2017/2018
Szkolenie – Terapia grupowa dzieci w oparciu o autorski program Miasteczko – trwa nabór 2017/18
13 września 2017

Terapia grupowa dzieci w oparciu o autorski program  „Kraina” – trwa nabór 2017/18

Oferta szkoleniowa 2017/2018

Ogłaszamy nabór do dziecięcej grupy terapeutycznej na rok szkolny 2017/2018. Terapia grupowa prowadzona będzie w oparciu o program „Kraina”. Zajęcia skierowane są do uczniów klas V – VI szkoły podstawowej z trudnościami w  adaptacji społecznej

przejawiającymi się między innymi:

 • izolacją od grupy,
 • „wchodzeniem w rolę ofiary” w grupie,
 • nadmierną dominacją,
 • zachowaniami agresywnymi,
 • zachowaniami lękowymi,
 • wycofaniem, nieśmiałością,
 • trudnościami z przestrzeganiem zasad w sytuacjach grupowych,
 • stosowaniem nieadekwatnych sposobów na rozładowanie napięcia emocjonalnego w sytuacjach grupowych

 

Cele

Celem zajęć jest:

 • zdobywanie pozytywnych doświadczeń w kontaktach z rówieśnikami
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozumienia zachowań innych ludzi oraz swoich
 • modelowanie zachowań prospołecznych
 • stworzenie możliwości eksperymentowania z innymi niż dotychczas sposobami reakcji w relacjach interpersonalnych
 • umożliwienie uczestnikom grupy doświadczanie akceptacji, tolerancji i emocjonalnego wsparcia od innych
 • stworzenie bezpiecznej „przestrzeni” do odreagowania i symbolicznego ujawniania traumatycznych wydarzeń oraz towarzyszących im uczuć w zabawie symbolicznej

 

Terapia grupowa prowadzona jest w oparciu o grę, uczestnicy  wybierają Mistrza Gry oraz Krainę, w której gra będzie się toczyć, prowadzący terapeuci proponują co wydarzy się w Krainie.

Kwalifikacja do grupy odbywa się na podstawie wywiadu z rodzicami oraz spotkania z dzieckiem, które pomagają ustalić czy terapia grupowa jest adekwatną i korzystną formą pomocy dziecku w danym momencie. Grupa ma charakter zamknięty, co oznacza, że w trakcie roku nie są przyjmowani nowi uczestnicy. Zajęcia prowadzone są w małych grupach 6 – 8 osób. W czasie trwania cyklu sesji grupowych  terapeuci prowadzący odbywają  podsumowujące spotkania z rodzicami zarówno w połowie w terapii (podczas ferii zimowych), jak i po jej zakończeniu.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 2 godziny zegarowe i trwają od października do czerwca.

 

Cennik

Ceny:

 1. terapia grupowa – 1 spotkanie – 80 zł
 2. konsultacja z rodzicem – 1 spotkanie – 100 zł

Sesje terapii grupowej prowadzi dwóch psychoterapeutów: współautorka programu mgr Beata Kicińska, mgr Igor Popilowski.

 

Wpłaty

Zgłoszenie na szkolenie powinna potwierdzać wpłata dokonana do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto:

51  1020  2892  0000  5102  0249  4813

W tytule wpłaty proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz „terapia grupowa dzieci – Kraina

 

Kontakt

Osoby zainteresowane powyższą oferta prosimy o kontakt poprzez:

 1. formularz kontaktowy 
 2. telefony ze strony Kontakt

Zapraszamy do kontaktu – wyjaśnimy na czym polega program, odpowiemy na pytania – tak, aby Państwo mogli ocenić czy oferta spełni Państwa oczekiwania.