Kontynuacja szkolenia - Terapia grupowa dzieci w oparciu o autorski program Miasteczko - trwa nabór 2018/19 – OPRE Ośrodek Psychoterapii Rozwoju i Edukacji

Kontynuacja szkolenia – Terapia grupowa dzieci w oparciu o autorski program Miasteczko – trwa nabór 2018/19

Terapia grupowa dzieci w wieku przedszkolnym projekt „Zwierzątkowo” – trwa nabór 2018/19
27 czerwca 2018
terapia-dla-dzieci-zwierzatkowo
Pierwsze kroki w przedszkolu i szkole – Warsztaty dla rodziców, zajęcia dla dzieci (29-09-2018 sobota)
17 września 2018

Kontynuacja szkolenia – Terapia Grupowa Dzieci w oparciu o autorski program „Miasteczko” – trwa nabór 2018/19

Oferta szkoleniowa 2018/2019

Ogłaszamy nabór do dziecięcej grupy terapeutycznej na rok szkolny 2018/2019. Terapia grupowa prowadzona będzie w oparciu o program „Miasteczko”. Zajęcia skierowane są do uczniów klas II – III szkoły podstawowej z trudnościami w  adaptacji społecznej…

… przejawiającymi się między innymi:

 • izolacją od grupy,
 • „wchodzeniem w rolę ofiary” w grupie,
 • nadmierną dominacją,
 • zachowaniami agresywnymi,
 • zachowaniami lękowymi,
 • wycofaniem, nieśmiałością,
 • trudnościami z przestrzeganiem zasad w sytuacjach grupowych,
 • stosowaniem nieadekwatnych sposobów na rozładowanie napięcia emocjonalnego w sytuacjach grupowych

Cele

Celem zajęć  jest zdobywanie pozytywnych doświadczeń w kontaktach z rówieśnikami:

 • zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozumienia zachowań innych ludzi oraz swoich
 • modelowanie zachowań prospołecznych
 • stworzenie możliwości eksperymentowania z innymi niż dotychczas sposobami reakcji w relacjach interpersonalnych
 • umożliwienie uczestnikom grupy doświadczanie akceptacji, tolerancji i emocjonalnego wsparcia od innych
 • stworzenie bezpiecznej „przestrzeni” do odreagowania i symbolicznego ujawniania traumatycznych wydarzeń oraz towarzyszących im uczuć w zabawie symbolicznej

Terapia grupowa prowadzona jest w oparciu o zabawę, uczestnicy budują swoje własne miasto, nadają mu nazwę, wybierają zawody, tworzą własną walutę, itp. W trakcie całego cyklu zajęć miasto przeżywa różne przygody np. wybory burmistrza, wyjazd na bezludną wyspę itp.

Kwalifikacja do grupy odbywa się na podstawie wywiadu z rodzicami oraz spotkania z dzieckiem, które pomagają ustalić czy terapia grupowa jest adekwatną i korzystną formą pomocy dziecku w danym momencie. Grupa ma charakter zamknięty, co oznacza, że w trakcie roku nie są przyjmowani nowi uczestnicy. Zajęcia prowadzone są w małych grupach 6 – 8 osób. W czasie trwania cyklu sesji grupowych  terapeuci prowadzący odbywają  podsumowujące spotkania z rodzicami zarówno w połowie w terapii (podczas ferii zimowych), jak i po jej zakończeniu.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 2 godziny zegarowe.

Cennik

Ceny:

 1. terapia grupowa – 1 spotkanie – 80 zł
 2. konsultacja z rodzicem – 1 spotkanie – 100 zł

Sesje terapii grupowej prowadzi dwóch psychoterapeutów. Terapia prowadzona pod superwizją autorki programu – Beaty Kicińskiej.

Kontakt

Osoby zainteresowane powyższą oferta prosimy o kontakt z Katarzyną Podstawa pod numerem telefonu: 792 33 44 20.

Zapraszamy do kontaktu – wyjaśnimy na czym polega program, odpowiemy na pytania – tak, aby Państwo mogli ocenić czy oferta spełni Państwa oczekiwania.