Psychoterapia – OPRE Ośrodek Psychoterapii Rozwoju i Edukacji

Psychoterapia

OPRE-psychoterapia-indywidualna-doroslychOPRE-psychoterapia-indywidualna-doroslych-B&W
OPRE-psychoterapia-indywidualna-dzieciOPRE-psychoterapia-indywidualna-dzieci-B&W
Szkolenie-terapia-grupowa-dzieci-program-Miasteczko-2017Szkolenie-terapia-grupowa-dzieci-program-Miasteczko-2017-B&W
Szkolenie-terapia-grupowa-dzieci-program-kraina-2017Szkolenie-terapia-grupowa-dzieci-program-kraina-2017-B&W
OPRE-terapia-rodzin-800x450OPRE-terapia-rodzin-800x450-B&W
OPRE-terapia-rodzin-800x450OPRE-terapia-rodzin-800x450-B&W
OPRE terapia dzieci ZwierzatkowoOPRE terapia dzieci Zwierztkowo B&W
OPRE-terapia-wspierajaca-sensomotoryke-dzieciOPRE-terapia-wspierajaca-sensomotoryke-dzieci

Terapia indywidualna dorosłych

Dla kogo?

Psychoterapia indywidualna dorosłych skierowana jest do tych, którzy przeżywają cierpienie, które utrudnia normalne funkcjonowanie. Powodów tego cierpienia i objawów może być naprawdę wiele np. zaburzenia lękowe, depresyjne, problemy seksualne, dolegliwości psychosomatyczne, zaburzenia jedzenia, zaburzenia nerwicowe, problemy ze snem. Mogą one być przejawem zarówno przejściowych problemów i załamań, jak również sygnałem, że jesteśmy chorzy i potrzebujemy profesjonalnego leczenia.

Psychoterapia indywidualna jest jedną z form leczenia, pomaga wrócić do zdrowia chorym. Jest także adekwatną formą pomocy dla osób, które nie odczuwają satysfakcji ze swojego życia, maja niskie poczucie własnej wartości oraz przeżywają trudności w relacjach z innymi.

Na czym polega psychoterapia indywidualna? Są to indywidualne sesje z psychoterapeutą, zazwyczaj raz w tygodniu, trwające 50 minut. Proces leczenia ma miejsce w gabinecie i poza nim, to znaczy, że poruszane, omawiane, przeżywane treści „pracują” w pacjencie też poza sesjami. Długość trwania psychoterapii jest różna, w zależności od rodzaju zaburzeń i procesu leczenia.
OPRE-psychoterapia-indywidualna-doroslych-2

Terapia indywidualna dzieci i młodzieży
Pomagamy dzieciom i młodzieży, które przeżywają różnego rodzaju trudności:

 • z emocjami (lęki, fobie, napady złości, nadpobudliwość psychoruchowa, labilność, impulsywność)
 • ze snem (trudności z zasypianiem, koszmary nocne
 • z jedzeniem (jedzenie wybiórcze, niechęć do jedzenia)
 • z mową (mutyzm wybiórczy)
 • w relacjach z rówieśnikami (nieumiejętność obrony własnych granic, trudności w dzieleniu się z innymi, nadmiarowe, agresywne reakcje, wycofanie z kontaktów, trudności adaptacyjne)
 • ze szkołą (niechęć do chodzenia do szkoły, trudności w koncentracji, trudności poznawcze)
 • z przeżywaniem i rozładowywaniem napięcia
 • w relacjach do dorosłych ( zachowania opozycyjno- buntownicze)
 • w sytuacjach post-traumatycznych
Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji dla rodziców lub opiekunów prawnych. Następnie spotkania 3-5 są konsultacją dziecka. Wtedy za zgodą rodziców podejmujemy decyzje o formie dalszej terapii. W czasie terapii indywidualnej dziecko jest w gabinecie sam na sam z terapeutą. Zdarza się, że na pierwszym spotkaniu dziecko jest z rodzicem. Czasem konsultacja może mieć postać terapii diady rodzic-dziecko lub terapii rodzinnej, wtedy na sesji dziecko jest razem z rodzicami i rodzeństwem.

Terapia grupowa dzieci autorski program „Miasteczko” - trwa nabór 2017/18


Oferta szkoleniowa 2017/2018

Ogłaszamy nabór do dziecięcej grupy terapeutycznej na rok szkolny 2017/2018. Terapia grupowa prowadzona będzie w oparciu o program „Miasteczko”. Zajęcia skierowane są do uczniów klas II – III szkoły podstawowej z trudnościami w  adaptacji społecznej, przejawiającymi się między innymi:

 • izolacją od grupy,
 • „wchodzeniem w rolę ofiary” w grupie,
 • nadmierną dominacją,
 • zachowaniami agresywnymi,
 • zachowaniami lękowymi,
 • wycofaniem, nieśmiałością,
 • trudnościami z przestrzeganiem zasad w sytuacjach grupowych,
 • stosowaniem nieadekwatnych sposobów na rozładowanie napięcia emocjonalnego w sytuacjach grupowych
 

Cele

Celem zajęć  jest zdobywanie pozytywnych doświadczeń w kontaktach z rówieśnikami:

 • zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozumienia zachowań innych ludzi oraz swoich
 • modelowanie zachowań prospołecznych
 • stworzenie możliwości eksperymentowania z innymi niż dotychczas sposobami reakcji w relacjach interpersonalnych
 • umożliwienie uczestnikom grupy doświadczanie akceptacji, tolerancji i emocjonalnego wsparcia od innych
 • stworzenie bezpiecznej „przestrzeni” do odreagowania i symbolicznego ujawniania traumatycznych wydarzeń oraz towarzyszących im uczuć w zabawie symbolicznej
Terapia grupowa prowadzona jest w oparciu o zabawę, uczestnicy budują swoje własne miasto, nadają mu nazwę, wybierają zawody, tworzą własną walutę itp. W trakcie całego cyklu zajęć miasto przeżywa różne przygody np. wybory burmistrza, wyjazd na bezludną wyspę itp. Kwalifikacja do grupy odbywa się na podstawie wywiadu z rodzicami oraz spotkania z dzieckiem, które pomagają ustalić czy terapia grupowa jest adekwatną i korzystną formą pomocy dziecku w danym momencie. Grupa ma charakter zamknięty, co oznacza, że w trakcie roku nie są przyjmowani nowi uczestnicy. Zajęcia prowadzone są w małych grupach 6 – 8 osób. W czasie trwania cyklu sesji grupowych  terapeuci prowadzący odbywają  podsumowujące spotkania z rodzicami zarówno w połowie w terapii (podczas ferii zimowych), jak i po jej zakończeniu.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 2 godziny zegarowe i trwają od października do czerwca.

Cennik

Ceny:

 1. terapia grupowa - 1 spotkanie – 80 zł
 2. konsultacja z rodzicem - 1 spotkanie – 100 zł
Sesje terapii grupowej prowadzi dwóch psychoterapeutów. Terapia prowadzona pod superwizją autorki programu - Beaty Kicińskiej.

Wpłaty

Zgłoszenie na szkolenie powinna potwierdzać wpłata dokonana do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto:

51 1020 2892 0000 5102 0249 4813

W tytule wpłaty proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz „terapia grupowa dzieci – Miasteczko

Kontakt

Osoby zainteresowane powyższą oferta prosimy o kontakt poprzez:

 1. formularz kontaktowy 
 2. telefony ze strony Kontakt
Zapraszamy do kontaktu - wyjaśnimy na czym polega program, odpowiemy na pytania - tak, aby Państwo mogli ocenić czy oferta spełni Państwa oczekiwania.

Terapia grupowa dzieci autorski program „Kraina” - trwa nabór 2017/18


Oferta szkoleniowa 2017/2018

Ogłaszamy nabór do dziecięcej grupy terapeutycznej na rok szkolny 2017/2018. Terapia grupowa prowadzona będzie w oparciu o program „Kraina”. Zajęcia skierowane są do uczniów klas V – VI szkoły podstawowej z trudnościami w adaptacji społecznej przejawiającymi się między innymi:

 • izolacją od grupy,
 • „wchodzeniem w rolę ofiary” w grupie,
 • nadmierną dominacją,
 • zachowaniami agresywnymi,
 • zachowaniami lękowymi,
 • wycofaniem, nieśmiałością,
 • trudnościami z przestrzeganiem zasad w sytuacjach grupowych,
 • stosowaniem nieadekwatnych sposobów na rozładowanie napięcia emocjonalnego w sytuacjach grupowych
 

Cele

Celem zajęć jest:
 • zdobywanie pozytywnych doświadczeń w kontaktach z rówieśnikami
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozumienia zachowań innych ludzi oraz swoich
 • modelowanie zachowań prospołecznych
 • stworzenie możliwości eksperymentowania z innymi niż dotychczas sposobami reakcji w relacjach interpersonalnych
 • umożliwienie uczestnikom grupy doświadczanie akceptacji, tolerancji i emocjonalnego wsparcia od innych
 • stworzenie bezpiecznej „przestrzeni” do odreagowania i symbolicznego ujawniania traumatycznych wydarzeń oraz towarzyszących im uczuć w zabawie symbolicznej
Terapia grupowa prowadzona jest w oparciu o grę, uczestnicy wybierają Mistrza Gry oraz Krainę, w której gra będzie się toczyć, prowadzący terapeuci proponują co wydarzy się w Krainie.

Kwalifikacja do grupy odbywa się na podstawie wywiadu z rodzicami oraz spotkania z dzieckiem, które pomagają ustalić czy terapia grupowa jest adekwatną i korzystną formą pomocy dziecku w danym momencie. Grupa ma charakter zamknięty, co oznacza, że w trakcie roku nie są przyjmowani nowi uczestnicy. Zajęcia prowadzone są w małych grupach 6 – 8 osób. W czasie trwania cyklu sesji grupowych terapeuci prowadzący odbywają podsumowujące spotkania z rodzicami zarówno w połowie w terapii (podczas ferii zimowych), jak i po jej zakończeniu.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 2 godziny zegarowe i trwają od października do czerwca.

Cennik

Ceny:

 1. terapia grupowa - 1 spotkanie – 80 zł
 2. konsultacja z rodzicem - 1 spotkanie – 100 zł
Sesje terapii grupowej prowadzi dwóch psychoterapeutów: współautorka programu mgr Beata Kicińska.

Wpłaty

Zgłoszenie na szkolenie powinna potwierdzać wpłata dokonana do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto:

51 1020 2892 0000 5102 0249 4813

W tytule wpłaty proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz „terapia grupowa dzieci – Kraina

Kontakt

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o kontakt poprzez:

 1. formularz kontaktowy 
 2. telefony ze strony Kontakt
Zapraszamy do kontaktu - wyjaśnimy na czym polega program, odpowiemy na pytania - tak, aby Państwo mogli ocenić czy oferta spełni Państwa oczekiwania.
Terapia rodzin

Terapia rodzinna pozwala poradzić sobie z trudnościami, które dotyczą całej rodziny. Rozumiejąc, że członkowie systemu jakim jest rodzina stale na siebie oddziałują, najskuteczniejsza formą pracy jest często wspólne spotkanie całej rodziny. Trudności wychowawcze, częste konflikty czy emocjonalne oddalenie mogą być sygnałem sugerującym zasadność skorzystania z pomocy psychoterapeuty.

Dzięki terapii, rodzice i dzieci mogą się lepiej rozumieć i poprawić wzajemne relacje. Domownicy mają szansę usłyszeć i zobaczyć co wpływa na funkcjonowania ich rodziny. Pierwsze spotkanie ma zazwyczaj charakter konsultacji, na której podejmowana jest decyzja o najbardziej adekwatnej formie dalszej pracy. Spotkania rodzinne prowadzone są najczęściej przez dwóch terapeutów.
Terapia dla par
Terapia pary przeznaczona jest dla osób, które doświadczają trudności w swoich związkach. Podczas sesji partnerzy mają możliwość otwartego wypowiadania się w kwestiach problemowych i wyjaśniania wzajemnych relacji oraz poszukiwania wspólnych obszarów oczekiwań, pragnień i potrzeb. Obecność terapeuty umożliwia bezpieczną analizę destruktywnych schematów, które uaktywniają się codziennym życiu.

Spotkania odbywają się przeważnie z częstotliwością jednej lub dwóch sesji w miesiącu i prowadzone są przez jednego lub dwóch terapeutów (kobietę i mężczyznę). Czas jednej sesji to ok 80 minut.

Warsztaty dla par
Zapraszamy także do wzięcia udziału w warsztacie rozwojowym dla par

"Żyć i przetrwać w małżeństwie" - edukacja i rozwój we dwoje

Cykl obejmuje 5 spotkań warsztatowych:

 1. Ona i On, spotkanie dwóch planet - różnica płci a możliwości porozumiewania się w związku
 2. Ona i On, spotkanie dwóch rodzin - jaki wpływ na nasz związek mają rodziny z jakich pochodzimy
 3. Ona i On i Ono - co się zmienia z chwilą pojawienia się dziecka
 4. Ona i On walka - jak radzić sobie z konfliktami
 5. Ona i On w alkowie - intymność w związku

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz w menu - Kontakt. Do Państwa dyspozycji jest także bezpośredni kontakt telefoniczny. Wyjaśnimy szczegółowo w czym możemy pomóc.
opre.pl-terapia-dzieci-zwierzatkowo-2zmiana
Terapia wspierająca dla dzieci "Zwierzątkowo"

Terapia wspierająca Zwierzątkowo pozwala poradzić sobie z trudnościami, kiedy małe dziecko nie czuje się dobrze w przedszkolu lub rodzice zauważą niepokojące zmiany jego zachowania w domu. Pomocą w takich sytuacjach są zajęcia terapeutyczne z zastosowaniem duńskich klocków bObles w kształcie zwierzątek. Stąd nazwa zajęć - "Zwierzątkowo". Projekt rozwija się dzięki 8-letniej pracy z dziećmi w różnym wieku. Doświadczenia z zajęć oraz informacje zwrotne od rodziców wskazują na poprawę w zachowaniach dzieci. Objęcie programem maluchów rokuje bardzo dobrze, ponieważ w wieku przedszkolnym najłatwiej pomóc dzieciom w trudnościach, które później będą coraz trudniejsze do przepracowania. Projekt „Zwierzątkowo” to zajęcia z oparte na pracy wychowawczej i sensomotoryce. To unikalne w Polsce, autorskie zajęcia. Prowadzą je dwie terapeutki specjalizujące się w pomocy rodzinie - Maria Kudroń i Anna Payne. Zapraszamy do galerii - kliknij w link.