O nas – OPRE Ośrodek Psychoterapii Rozwoju i Edukacji

O nas

Nasz zespół

Beata Kicińska


Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pedagog resocjalizacyjny, psychoterapeuta, certyfikowany trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii systemowej w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na co dzień pracuje w Krakowskim Ośrodku Terapii. Pracuje z dziećmi (indywidualnie i grupowo), z dorosłymi oraz z rodzinami. Współpracuje z Instytutem Pedagogiki UJ, prowadząc zajęcia dla studentów. Autorka programów terapii grupowej dla dzieci - „Miasteczko” i współautorka programu „Kraina”. Prowadzi szkolenia w zakresie terapii indywidualnej i grupowej dzieci.


Katarzyna Podstawa


Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła 4-letni całościowy kurs psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Stale bierze udział w szkoleniach i konferencjach podnosząc swój warsztat pracy. Regularnie uczestniczy w superwizjach. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w licznych ośrodkach udzielających pomocy psychologicznej. Między innymi była związana z „Caritas”, Punktem Interwencji Kryzysowej, prowadziła szereg warsztatów oraz udzielała wsparcia w ramach projektów unijnych. Obecnie pracuje w Zespole Terapeutów w Centrum Profilaktyki i Ochrony Zdrowia w Wieliczce oraz jako psycholog szkolny. Prowadzi głównie terapię indywidualną dzieci i młodzieży, a także pracuje z parami i rodzinami. Wyznaje zasadę, że w każdej osobie tkwi potencjał do zmiany, a terapia jest szansą na wydobycie swoich zasobów. Podczas procesu terapeutycznego towarzyszy i pomaga odkryć z czego wynikają trudności, a następnie podjąć działania prowadzące do korzystnych zmian.


Iwona Pasławska-Smęder


Jestem pedagogiem i psychoterapeutą, ukończyłam czteroletni kurs psychoterapii psychodynamicznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz całościowy kurs coachingu w Akademii Umiejętności Kierowniczych Coachways. Pracuję pod stałą superwizją. Prowadzę psychoterapię indywidualną z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, mam również doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Współpracuję z rodzicami, jestem autorką warsztatów poświęconych rodzicielstwie i wychowaniu dzieci.


Współpracownicy

Igor Popilowski


Jestem absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyłem Szkołę Psychoterapii przy warszawskim ośrodku INTRA. Posiadam certyfikat terapeuty Focusingu wydany przez niemiecki Institut für integrale Gesprächs - und Focusingtherapie. Zawodowo zajmuję się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej, terapią traumy oraz terapią par. W ramach OPRE prowadzę warsztaty z Focusingu, jak również realizuję zajęcia psychologiczne dla rodziców. Na co dzień praktykuję w Gabinetach Rozwoju i Psychoterapii GRIP w Krakowie (ww.osrodekgrip.pl), oraz w Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wieliczce, gdzie koordynuję pracę Zespołu Terapeutów.


Maria Kudroń


Jestem pedagogiem. Prowadzę terapię wspierającą dla dzieci na duńskich klockach bObles - projekt ZWIERZĄTKOWO. Pobudzają one sensomotorykę i umiejętności komunikacji w grupie, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników potrzebujących wsparcia przy nadpobudliwości lub lęku przed ruchem, a także wycofujących się w kontaktach z rówieśnikami lub wychowawcami. Posiadam dyplom szkolenia autorskiego programu "Miasteczko" pomagającemu dzieciom w kontaktach z rówieśnikami.


Tworzyłam program placówki pedagogiczno-edukacyjnej i nadzorowałam pracę instruktorów w jednym z pierwszych w Krakowie klubów dla rodziców i dzieci SZTAMKA. Pracowałam przy projekcie wspierającym rodziców w kryzysie Krakowska Grupa Wsparcia dla Rodziców po Stracie oraz współpracowałam przy projekcie „Macierzyństwo bez lukru” (zajęcia dla dzieci prowadzone dla Krakowskiego Domu Kultury Podgórze). Jestem wiceprezesem fundacji Krakowska Grupa Wsparcia dla Rodziców.


Mam także na swoim koncie autorstwo projektów filmowych poświęconych tematyce rodziny i jej zdrowia. Oto dwa przykłady moich projektów filmowych o rodzinie:
-- „Dwanaścioro plus …" - film opowiadający o codziennym życiu pary naukowców wychowujących dwanaścioro dzieci,
-- „Zdrowa rodzina, dzień zaczyna” - cykl filmów dla TVP poświęcony profilaktyce (na zlecenie Ministerstwa Zdrowia).

Interesuję się także obrazem macierzyństwa w kulturze, szczególnie w mediach. Dowodem są następujące publikacje i aktywności:
-- „Ciało matki w literaturze i historii” w zbiorze „Macierzyństwo bez Photoshopa” wyd. SENSUS,
-- praca magisterska poświęcona „Doświadczeniu kobiecości w poezji Anny Świrszczyńskiej” (Uniwersytet Jagielloński, filologia polska kierunek pedagogiczny),
-- studia podyplomowe Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ).

Maria Kudroń: + 48 530-717-346


Anna Payne


Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, pedagogiem, psychoterapeutką, nauczycielką i instruktorką młodzieży i dorosłych. Prowadzę grupową terapię wspierającą dla dzieci na duńskich klockach bObles - ZWIERZĄTKOWO.Ukończyłam czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii (OSS Kraków) i całościowe szkolenie „Terapia grupowa dzieci w oparciu o autorski program Miasteczko”, a także roczny staż w Krakowskim Ośrodku Terapii. Od dwudziestu lat pracuję w obszarze edukacji. Współtworzyłam i realizowałam projekty edukacyjne, także międzynarodowe, skierowane do osób dorosłych i starszych, obejmujące również zagadnienia profilaktyki i higieny zdrowia psychicznego. Współpracowałam z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działania na rzecz rodzin, osób dorosłych i starszych (Akademia Pełni Życia, Addenda, Krakowska Grupa Wsparcia dla Rodziców). Prowadzę terapię dzieci, dorosłych, seniorów, par i rodzin, także w języku angielskim. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.


Katarzyna Skucha


Jestem absolwentką psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz absolwentką kursu psychoterapii psychodynamicznej akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Doświadczenie w pracy psychologa i psychoterapeuty zdobywałam na licznych oddziałach Kliniki Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Oddziale Stacjonarnym Młodzieżowym, Ambulatorium Terapii Rodzin, Zakładzie Terapii Rodzin, Oddziale Dziennym Zaburzeń Emocji i Nastroju) a także Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera gdzie oprócz terapii indywidualnej, prowadziłam również grupę terapeutyczną dla przebywających na oddziale pacjentów.

Od 2011 roku pracuję w poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (m.in. Niepubliczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Dobra Nadzieja” oraz Klinika Krakowska) prowadząc psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieliczce prowadziłam diagnozę dzieci w wieku szkolnym. Od 2013 roku prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną.

Pracuję pod superwizją Certyfikowanych Superwizorów, zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Psychologa i wg zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.


Elwira Lenartowicz


Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Pracuję na co dzień w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, gdzie zajmuję się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży, a także poradnictwem dla rodziców. Od 2014 roku współpracuję z Poradnią Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Kliniki Krakowskiej oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego Dorosłych, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe. Aktualnie kończę całościowe szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty prowadzone przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji prowadzonej przez certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jestem logopedą, neurologopedą, terapeutą SI. Ukończyłam Filologę Polską z Logopedią na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Neurologopedię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracuję z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju jak autyzm, afazja, FASD, SLI; z dziećmi z trudnościami artykulacyjnymi; z dziećmi z dysleksją. Prowadzę terapię karmienia. Współpracuję z certyfikowanym terapeutą metody Castillo Moralesa. Prowadzę naukę czytania metodą sylabową dla dzieci mających trudności z opanowaniem tej umiejętności, jak również dla małych dzieci, które chcą nauczyć się czytać. Przez wiele lat wspólpracowałam z Niepołomickim Centrum Profilaktyczno - Leczniczym oraz z Poradnią Psychologiczo - Pedagogiczną w ramach której prowadziłam terapię w przedszkolach i szkołach oraz zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Uczestniczę w szkoleniach specjalizacyjnych, dzięki czemu mogę doskonalić swoją pracę. Podczas terapii korzystam z różnych metod by jak najlepiej dostosować terapię do indywidualnych potrzeb oraz możliwości dziecka.


Patryk Gramont


Jestem absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychologiem. Pracuję jako psychoterapeuta indywidualny, grupowy, rodzin, par oraz małżeństw. Ukończyłem rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 4,5-letnie całościowe szkolenie z Systemowej Terapii Rodzin w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z rodzinami, prowadzę dodatkowo psychoterapię par i małżeństw oraz terapię indywidualną. Na co dzień pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Krakowie oraz współpracuję z Krakowskim Instytutem Psychoterapii – Krakowiaków i Kliniką Małżeńską. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej, systematycznie podnosząc własne kwalifikacje.