Cennik – OPRE Ośrodek Psychoterapii Rozwoju i Edukacji

Cennik


Terapia indyw. dorosłych 120 zł sesja trwa 50 min
Terapia indyw. dzieci 120 zł sesja trwa 45 min
Terapia par/rodzinna
(jeżeli prowadzi 1 terapeuta)
180 zł sesja trwa 60 min
Terapia par/rodzinna
(jeżeli prowadzi 2 terapeutów)
cena uzależniona od ilości członków rodziny i indywidualnej umowy z terapeutami sesja trwa 80 min
Konsultacja 120 zł sesja trwa 50 min
Terapia wspierająca grupowa dla dzieci, dwóch terapeutów 100 zł sesja trwa 60 min
Zabawy dla dzieci wspierające sensomotorykę, indywidualne 100 zł sesja trwa 60 min