Igor Popilowski, Autor w serwisie OPRE Ośrodek Psychoterapii Rozwoju i Edukacji